Ludzie często nie zdają sobie sprawy z ryzyka związanego z uprawianiem hazardu, który  kojarzą zazwyczaj z kasynem lub automatami do gier. Jest on natomiast pojęciem dużo szerszym i zawiera w sobie wszystkie gry losowe w których stawką są pieniądze i/lub inne rzeczy (gry w kasynie, bingo, zakłady sportowe, keno, losy na loterii, kupony do zdrapywania, wyścigi konne, spekulacje giełdowe i wiele innych). Najczęstszym powodem szukania pomocy wśród osób z nadmiernym uprawianiem hazardu są problemy finansowe i niezadowolenie rodziny. Patologiczny hazard to jednak nie tylko problemy finansowe, jest to uzależnienie, które ma wpływ na życie rodzinne. Dla wszystkich jest to sytuacja długotrwałego stresu, co prowadzi często do wyczerpania i utrudnia rozwiązywanie problemów. Osoby uprawiające patologiczny hazard czują wstyd i lęk przed negatywnym odbiorem ich osoby, obawiają się, że nie znajdą wyjścia z tej sytuacji, spotykają się często z niezrozumieniem otoczenia, które hazard traktuje w kategoriach rozrywki, z której można zrezygnować w każdej chwili. Uzależnienie to w swoim przebiegu i skutkach jest podobne do uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

 

Aktualnie ośrodek VIDE realizuje program skierowany do osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych, który przewiduje: 

-zajęcia edukacyjno-informacyjne
-grupę wsparcie
-indywidualne wsparcie terapeutyczne
-poradnictwo rodzinne
-interwencje kryzysowe
-warsztaty umiejętności
-konsultacje prawne
-doradztwo finansowe
 
Szczegółowe informacje i zapisy tel: 24 365 66 55 lub 797 320 576
 
 
 
Program współfinansowany jest ze środków 
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.