Zespół VIDE

Wszystkie osoby pracujące w VIDE posiadają kwalifikacje zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.